GRATIS AFLEWERING VIR BESTELLINGS MEER AS R1200

The Tutu - Ladies

R200.00
Display 67466352 74d7 4c4c 9369 9f87af169a06

Toe Toe Laat Ons Bid
Desmond Tutu en Beyers Naude (1995)

Desmond Tutu, die Nobel Vredesprys-houer, en Beyer Naudé, die dissident dominee, het diep spore getrap in die stryd teen apartheid. Beide het uit diep teologiese en morele oortuigings besef dat apartheid nie die wil van God is soos wat die NG Kerk en die regering gepropageer het nie. Tutu het as Anglikaanse in die 1970s begin om segregasie teen te staan en later as hoof van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke een van die bekendste aktiviste in die stryd teen apartheid geraak. Sy fokus was altyd op nie-gewelddadige protes, en het ook ’n belangrike mediasie rol gespeel tussen swart faksies tydens die onderhandelingsproses tussen die apartheidsregering en die ANC. Na 1994 het Tutu voor gevat as voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie. 

Oom Bey was jare lank deel van die NG Kerk elite, diep gewortel in Afrikaner nasionalisme. In 19063 verlaat hy die NG Kerk weens morele oortuigings en begin ’n interkerklike organisasie wat apartheid op teologiese vlak bestry. As Afrikaner word hy verwerp deur sy mense, tot op so vlak dat hy as mens ‘verban’ is. Na sy verbanning volg Oom Bey vir Tutu op as hoof van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en hou aan met die stryd teen apartheid. 

Die stryd teen apartheid, en gemene geloofsoortuigings, het die twee kerkmanne goeie vriende gemaak al was daar kulturele verskille. Laat ons saam bid, eet, gesels, en lag soos die Biskop en Oom Bey.


R200.00